Case_Elektra_Cover.png

Större lokaler och en anpassad arbetsplats

Vi kom i kontakt med Elekta under 2013. De var i behov av större lokaler och önskade även en arbetsplats som i högre grad var anpassad till företagets verksamhet. 

I det här caset läser du bland annat hur vi hjälpte Elekta med:

  • Att kartlägga lokalbehov av deras kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping

  • Att omförhandla hyresavtal

  • Att skapa en arbetsmiljö som är anpassad till verksamhetens behov

  • Att minska lokalkostnader

 

Ladda ner caset