Case: Fora

Så hjälpte vi Fora

När vi träffade Fora fick vi veta att en omlokalisering av hela verksamheten behövde göras. Ny inredning skulle köpas in och teknikinstallationer behövde ses över.

I det här caset läser du bland annat hur vi, genom ett bra samarbete, hjälpte Fora med:

  • En ny lokal som var anpassad för deras verksamhet

  • Att förbättra IT-driftstrukturen

  • Att skapa ett aktivitetsbaserad arbetsplats

  • Att minimera lokalkostnader

 

Ladda ner caset