Case: ICA

Så hjälpte vi ICA

ICA Gruppen hade suttit länge i sina lokaler i Solna Business Park. Hyresavtalet för huvudkontoret tecknades för mer än 10 år sedan, redan då i samarbete med Tenant & Partner. Under kontraktstiden hade ICA expanderat verksamheten och lokalerna räckte inte längre till.

Något behövde göras – antingen skulle man söka sig till nya lokaler eller bygga om inom den befintliga fastigheten. I det här caset läser du om hur ICA:

  • Hittade lokaler som uppfyllde verksamhetens alla behov till bästa möjliga ekonomiska villkor

  • Hittade lokaler som var geografiskt belägna så att så många medarbetare som möjligt fick kort restid till arbetsplatsen

  • Samlokaliserade sina olika verksamheter

 

Ladda ner caset