Mockup_SSC_case.png

Så hjälpte vi SSC

När projektet inleddes hos SSC framkom att de befintliga lokalerna var daterade och ineffektiva. Det övergripande målet med omlokaliseringen var att förbättra arbetsmiljön och samarbetet internt genom effektivare och mer moderna lokaler. 

I det här caset läser du bland annat hur vi hjälpte SSC med:

  • Att hitta nya yteffektiva lokaler anpassade för deras verksamhet

  • Att tillskapa fler ytor för gemenskap, koncentrerat arbete och spontana möten

  • Att minimera lokalkostnader

Ladda ner caset