Case: Stora Enso

Så hjälpte vi Stora Enso

Aktuellt hyresavtal var på väg att löpa ut när Stora Enso kontaktade oss. De satt i World Trade Center och önskemålet var att effektivisera lokalens yta samt minimera kostnaderna.

Läs i det här caset hur vi hjälpte Stora Enso med:

  • Förhandling av ett fördelaktigt hyresavtal för lokalen och ombyggnationen

  • Att effektivisera och minimera ytan

  • Få med medarbetarna på förändringsresan

  • Att skapa en mer aktivitetsbaserad arbetsplats med hög flexibilitet

 

Ladda ner caset