Frågorna ni måste ställa er innan ni gör ett lokalbyte

Undvik kaos med ett grundligt förarbete

Den här guiden kommer hjälpa er att göra ett bra förarbete innan ni flyttar. En flytt är ett omfattande projekt som inte sker över en natt, och det händer ofta att företag får stora problem tack vare bristande förarbete.

Ställ de rätta frågorna

Ett lokalbyte kräver mycket planering, tid och resurser. I den här guiden ger vi dig frågorna du måste besvara innan du börjar. Ett grundligt förarbete är nyckeln för ett framgångsrikt lokalbyte!

I den här guiden lär du bland annat hur viktig det är att:

  • Ha koll på dina avtal

  • Ha en långsiktig plan

  • Se till att alla är med på tåget

 

Ladda ner din guide