Hyresgastens skyldigheter och rattigheter.png

Skyldigheter och rättigheter i rollen som hyresgäst

Hyreslagen reglerar i stor utsträckning det ansvarsförhållande som finns mellan hyresvärd och hyresgäst. Som hyresgäst av en kommersiell lokal finns en rad skyldigheter att vara observant på men naturligtvis kan krav även ställas på hyresvärden.

Viktiga områden att ha koll på

I den här guiden belyser vi ett antal exempel på de skyldigheter och rättigheter du har som hyresgäst. Du får en inblick kring:

  • Hyresgästens betalningsskyldighet

  • Vad som gäller beträffande lokalens användningsområde

  • Hyresgästens vårdplikt och underhållsskyldighet

  • Bestämmelser vid andrahandsuthyrning och överlåtelse

  • Förverkande av hyresrätten till följd av hyresgästens underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter

 

Ladda ner din guide