Evelien Plijter

Information

Datum: Torsdag 13 juni 2019
Tid: Frukost 07:30, action 07:45 - 08:30
Plats: Norr Mälarstrand 14 Stockholm
Talare: Evelien Wanders-Plijter, arbetsplatsstrateg, Tenant & Partner
Pris: Kostnadsfritt. No show-avgift 400 kr.
Sista anmälningsdag: 10 juni 2019
Område: Inspiration

Allt fler organisationer inser vikten av att jobba aktivt med att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen. Ett strukturerat hälsoarbete kan bidra till ökat välbefinnande hos medarbetarna såväl som leda till ett bättre resultat för organisationen som helhet. Hälsa är en nyckel för att skapa engagemang, lust, arbetsglädje och prestation.

För att skapa en hälsofrämjande arbetsplats måste vi se längre än till det fysiska välmåendet. Det räcker inte med ergonomiska kontorsmöbler, utökat friskvårdsbidrag och schemalagda lunchpass. Som organisation gäller det att tänka brett och skapa förutsättningar för att främja både fysisk, social och mental hälsa.

Varmt välkommen till en inspirerande morgon där Evelien Wanders-Plijter, konsult inom förändringsledning och ansvarig för Hälsoforum hos oss på Tenant & Partner, delar konkreta tips om vad vi kan göra för att tillsammans främja hälsa och välmående på våra arbetsplatser. 

Hoppas vi ses den 13:e juni!

Anmäl dig här!