Vad blir viktigt för utvecklingen av arbetsplatsen på både kort och längre sikt?

Vi ser en trend mot ökat hemarbete i pandemins spår och vi befinner oss i en situation där det är av yttersta vikt att fundera igenom vad vi ska ha kontoret till och vilka behov som behöver tillgodoses för att kontoret ska skapa värde för medarbetarna och organisationen.
 
  • Vilka anpassningar behöver vi göra för att kunna öppna upp kontoret igen? Hur bör det ske och vad blir viktigt att tänka på?
  • Med hänsyn till förväntad ökning av distansarbete, vad behöver vi göra för att skapa en arbetsplats som blir hållbar och värdeskapande över tid?

Vänligen fyll i dina uppgifter så skickar vi webbinarlänken
till din e-post