När Tenant & Partner träffade ICA satt de i Solna Business Park och utspritt på tre olika adresser. Den största utmaningen var att ICA började växa ur befintliga lokaler, både organisatoriskt och sett till antal medarbetare. Samtidigt ställdes nya krav och behov av att förändra både arbetsmiljö och arbetssätt på ICA.

I detta case kan du läsa mer om hur vi hjälpte ICA att:

  • Utnyttja sina nya ytor på ett bättre sätt
  • Skapa förutsättningar för större samverkan
  • Skapa bättre möjligheter att införa nya arbetsmetoder och digitala lösningar
ica-arbetsplats