Intrum stod inför en aviserad hyresökning samtidigt som Intrum Sveriges ledning
önskade att lokalerna skulle kosta mindre och skapa mer värde. Lokalytan behövde minskas för att en förbättring skulle kunna förverkligas.

I detta case kan du läsa mer om hur vi hjälpte Intrum att:

  • Minska sina kostnader
  • Skapa en öppen och behovsanpassad arbetsplats
  • Skapa bättre förutsättningar för att mötas och samarbeta
intrum-arbetsplats