Kindred förväntades fördubbla antalet medarbetare de kommande åren. Det fanns en längtan om en modern arbetsplats med utrymme för expansion, både sett till antalet medarbetare men även ur ett organisatoriskt perspektiv.

I detta case kan du läsa mer om hur vi hjälpte Kindred att:

  • Verksamhetsanpassa de nya ytorna
  • Förstärka Kindreds position som en väletablerad aktör på marknaden
  • Förstärka employer branding
kindred-arbetsplats