Kretslopp och vattens operativa och administrativa verksamheter skulle
samlokaliseras från två olika platser in i nybyggda lokaler på Alelyckan i Göteborg.

I detta case kan du läsa mer om hur vi hjälpte Kretslopp och vatten att:

  • Skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats med goda förutsättningar för ökat värdeskapande
  • Skapa förutsättningar för att bli en attraktivare arbetsgivare
  • Genomföra ett hållbart lokalprojekt
kretslopp-vatten