När Tenant & Partner träffade TRR satt de centralt placerade i Stockholm. Den dåvarande arbetsplatsen var uppdelad i cellkontor samt över olika våningsplan, vilket orsakade avsaknad av naturligt samarbete och interaktion. 

I detta case kan du läsa mer om hur vi hjälpte TRR att:

  • Samla verksamheten på ett bättre sätt
  • Gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt
  • Skapa en "extern zon" för spontana möten

Foto: Anders Bobert, Arkitekturfoto

trr-arbetsplats