Framtidens arbetsplats kommer vara betydande för att skapa en framgångsrik organisation.

Det handlar inte bara om att göra förändringar i den fysiska och digitala arbetsmiljön utan även i den organisatoriska för att på bästa sätt framtidssäkra våra arbetsplatser så att de blir mer anpassningsbara i en allt mer snabbföränderlig omvärld. 
 
Våra arbetsplatsstrateger och förändringsledare, Sofie Profit och Evelien Wanders-Plijter, lyfter och delar konkreta exempel utifrån fem områden som blir viktiga att fokusera på för att skapa en hållbar framtida arbetsplats.
 
  • Ledarskap & självledarskap
  • En inkluderande kultur
  • Hälsa & välmående
  • Samarbete
  • Upplevelsebaserade arbetsplatser

Vänligen fyll i dina uppgifter så skickar vi webbinarlänken
till din e-post