IVLs hyresavtal i Göteborg var på väg att löpa ut och önskade lokaler anpassade med så stor miljöhänsyn som möjligt med fokus på återbruk av kontorsinredning. 

I detta case kan du läsa mer om hur vi hjälpte IVL att:

  • Ta fram ett nytt lokalprogram med tillhörande lokalsökning utifrån IVLs framtida behov
  • Skapa arbetsmiljöer som stödjer IVLs aktivitetsbaserade arbetssätt
  • Återbruka 70 % av inredningen och 50 % av den fasta interiören
  • Spara minst 60 ton koldioxid och 30 % av kostnaderna jämfört med nyinköp av möbler
IVL Kundcase