Vad ska arbetsplatsen egentligen ska vara till för?

Covid-19 och spåren av denna pandemi har fungerat som en katalysator för funderingar kring vad som händer med våra nuvarande arbetsplatser och hur våra framtida arbetsplatser bör utformas. Vi har förmodligen aldrig haft ett bättre tillfälle att utforma och uppdatera arbetsplatsstrategin i våra organisationer.
 
  • Hur kan vi, i dessa omvälvande tider, se till att våra arbetsplatser och organisationer är och förblir attraktiva, produktiva, effektiva, hållbara och säkra över tid?
  • Hur bör vi tänka och vad behöver vi inkludera i arbetsplatsstrategin?

Vänligen fyll i dina uppgifter så skickar vi webbinarlänken
till din e-post