Datadrivet beslutsunderlag

Pandemin har påverkat hur vi nyttjar kontoret som arbetsplats och det är uppenbart att distansarbetet är här för att stanna. I vilken utsträckning får tiden utvisa men de flesta undersökningar pekar på att vi kommer att arbeta +/- 2 dagar hemifrån. Att detta delvis nya fenomen kommer att påverka vårt ytbehov dramatiskt är uppenbart, men hur angriper man som företag eller organisation frågan på ett systematiskt sätt?

Hur mycket yta behöver vi? Hur bör kontoret utformas?

Under denna session har du möjlighet att ta del av insikter kring hur vi, med hjälp av en datadriven metod, kan designa och dimensionera våra arbetsplatser efter nya behov.

Hans Cronsioe, Fastighetskonsult och medgrundare, Tenant & Partner
Jesper Cronsioe, Projektledare, Tenant & Partner

Vänligen fyll i dina uppgifter så skickar vi videolänken
till din e-post