Vad blir viktigt för utvecklingen av arbetsplatsen på både kort och längre sikt?

Under coronapandemin har mängder av studier genomförts för att försöka fånga och skapa en djupare förståelse för hur medarbetarupplevelsen har påverkats av den ökade mängden hemarbete. I detta webbinar delar vi resultat från ett flertal studier samtidigt som vi presenterar en samlad bild och delar insikter i vad vi tror blir viktigt för utvecklingen av arbetsplatsen - på både kort och längre sikt. 
 
  • Hur har medarbetarupplevelsen påverkats av hemarbete?
  • Hur mår vi när vi arbetar hemma?
  • Finns det affärsskäl till fortsatt hemarbete?
  • Kommer vi behöva mindre kontorsyta?

Vänligen fyll i dina uppgifter så skickar vi webbinarlänken
till din e-post