Morgondagens arbetsplats - ett fönster står öppet

Rådande situation i samhället har accelererat förändringstakten ytterligare, inte minst avseende vårt arbetsliv. Nya sätt att arbeta och leva gör att vi tvingas reflektera över hur vi kan och bör agera gällande morgondagens arbetsplatser. Det handlar om långt mer än att lyfta frågan om distansarbete. Det handlar om att se över ledarskap, organisationsstrukturer, arbetssätt och medarbetarskap.

Ett fönster står nu öppet för stora möjligheter att förändra, förbättra och utveckla. Möjligheter som innebär att företag och organisationer tillsammans med sina medarbetare kan skapa arbetsplatser som genomsyras av meningsfullhet, tillit och arbetsglädje.

Med kostnadsmedvetenhet, effektivitet och samarbete i fokus tittar vi under denna session på hur vi bär oss åt för att skapa en helhet där medarbetarna trivs, utvecklas och får förutsättningar för att kunna skapa värde utifrån bästa förmåga. En helhet som får organisationen att blomstra, nå sina mål och på sikt sin vision.

Kati Barklund, Arbetsplatsstrateg och förändringsledare,Tenant & Partner
Torbjörn Eriksson, Vd, Tenant & Partner
Lisa Vik, HR-ansvarig, Tenant & Partner
Gustav Molnar, Vd, Diwo

Vänligen fyll i dina uppgifter så skickar vi videolänken
till din e-post