Som en effekt av pandemin ser vi nu att det kommer stora rörelser på marknaden.

Den marknadslogik som varit rådande i många år är på väg att förändras med både nya möjligheter och utmaningar som en följd.

Lokalhyra är en av företagens största kostnadsposter och hyresavtalen löper ofta många år och är möjliga att sägas upp endast vid några enstaka tillfällen. Ett av de stora datumen för uppsägning är vid årsskiftet, vilket gör att många lokalhyresgäster nu har en unik möjlighet att skapa en strategi för hur man ska anpassa och utveckla sin arbetsplats för framtiden.

Detta webbinarium fokuserar på hyresgästens möjligheter på en lokalhyresmarknad i förändring:

  • Hur ser marknadsläget ut och vilka möjligheter finns?

  • Hur kan man som hyresgäst resonera gällande eventuell uppsägning eller förändring av sitt hyresavtal?

  • Hur angriper man frågan på bästa sätt och vad behövs göras om man har ett hyresavtal som är på väg att löpa ut?

  • Vilka fallgropar kan undvikas?

Vänligen fyll i dina uppgifter så skickar vi webbinarlänken
till din e-post